slide-01

Zespół

Zespół

Cechy Naszego Zespołu: Mądrość Salomona, wytrzymałość maratończyka i cierpliwość Hioba.

 
 
Joanna Paradowska

Joanna Paradowska - pedagog resocjalizacji, teolog duchowości, terapeuta rodzinny, szkoleniowiec, trener rozwoju potencjału osobistego. Pomysłodawczyni i założycielka Pracowni Terapii i Rozwoju Osobistego SANUS.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna oraz terapia rodzin). Teolog Duchowości (absolwentka Podyplomowego Studium Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie "Collegium Bobolanum"). Pracą badawczą związana z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt-Ingolstadt oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2001r. prowadzi zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a od 2003r. zajmuje się także działalnością doradczą i szkoleniową. Wielokrotnie nagradzana przez Biuro Edukacji za własnego autorstwa, wychowawczo-profilaktyczne programy niwelowania i zapobiegania agresji wśród dzieci i młodzieży. Związana była – jako szkoleniowiec i superwizor – z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Kulach. Jest także licencjonowanym trenerem trenerów grupowych (szkoleniowców) Treningu Zastępowania Agresji – ART., Videotrenerem Komunikacji – VIT oraz trenerem Podejścia Zorientowanego na Rozwiązaniu – SFA. Swoją misję – współtworzenia świata pełnego radości, miłości i harmonii - spełnia opierając się na własnym doświadczeniu. Po okresie życiowych zakrętów, wzlotach i upadkach, traumach i poważnym kryzysie emocjonalnym spotkała na swojej drodze wspaniałych ludzi, dzięki którym zaczęła szukać czegoś głębszego, a tym samym poprawiać jakość swojego życia. W trakcie tych poszukiwań przeszła szereg szkoleń z zakresu holistycznej pracy z człowiekiem. Prowadzi terapię indywidualną, rodzin i grupową oraz warsztaty rozwojowe, na których łącząc psychologię z duchowością, dzieli się z miłością tym, co potrafi robić najlepiej. Od lipca 2011r. do listopada 2016r wraz z śp. o. Janem Pawłem Konobrodzkim OSB, prowadziła warsztaty terapeutyczno-rozwojowe – Sanus per Spiritum (Zdrowy przez Ducha) dla osób dorosłych w Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety w Zalesiu Górnym, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kaniach. W  czerwcu 2017r. wraz z o. Tomaszem Tęgowskim OFMconv, reaktywowała warsztaty terapeutyczno-rozwojowe Sanus Per Spiritum oraz warsztat - Tchnienie Wiatru i Tchnienie Ciszy, będące syntezą metody buteyki i metody hezychastycznej

Dbając o jakość wykonywanej pracy ciągle podnosi umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w warsztatach i konferencjach u uznanych polskich oraz zagranicznych specjalistów z dziedziny psychologii, psychoterapii i rozwoju duchowego. Jest pod kierownictwem duchowym Pallotyna - o. Henryka Kazanieckiego SAC. Superwizuje także wykonywaną pracę terapeutyczną, jak i warsztatową. Warsztaty Rozwojowe - Sanus Per Spiritum były superwizowane m.in. przez o. Leona Knabita OSB. Prywatnie żona i mama.

  o. Tomasz M. Tęgowski OFMconv

o. Tomasz M. Tęgowski OFMconv - franciszkanin, teolog, duszpasterz w klasztorze franciszkańskim w Elblągu, poeta, spowiednik, kierownik duchowy, rekolekcjonista, zielarz / fitoterapeuta, dietetyk, klasztorny Master Chef, który niczym pikantna przyprawa, pobudza apetyt na Miłość Bożą. Pomysłodawca i założyciel Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis".

Pochodzi z Iławy. Ukończył VII LO w Toruniu, po czym wstąpił do franciszkanów prowincji gdańskiej. Profesja wieczysta 8 grudnia 2006r. w Gdyni. Seminarium w łódzkich Łagiewnikach. Pracę magisterską z teologii biblijnej (napisaną pod kierunkiem o. Michała Baranowskiego) obronił w 2008r. na UKSW. Święcenia prezbiteratu przyjął 31.05.2008r. w Łodzi - Łagiewnikach. Pierwsze kroki kapłańskie miały miejsce w klasztorze w Koszalinie. Kolejne w Dobrej, Asyżu, Pizie i ponownie w Dobrej. Na kapitule prowincjalnej w 2016r. został wybrany Asystentem Prowincjalnym ds. Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Od 1 lipca 2016r. objął również troskę o Centrum FormacjiRycerstwa Polski Północnej w Ostródzie. Zajmuje się zielarstwem i ziołolecznictwem, tworzy kosmetyki naturalne oraz wyrabia świece, wykorzystując stare paschały, aby poświęcone świece przenikały swoim światłem wiele domostw. Dusza artysty nie pozwala mu siedzieć w jednym miejscu, stąd ciągle tworzy. W maju 2017r. wyszły drukiem jego modlitwy zebrane w modlitewnik "Modlitwy Moje". W październiku 2017r. założył Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis". http://elblag.gosc.pl/doc_pr/4446271.Rozwijaja-dzielo-ojca-Czeslawa

O. Jan Paweł Konobrodzki OSBŚp. o. Jan Paweł Konobrodzki OSB tyniecki „specjalista” od medytacji chrześcijańskiej, nauczyciel, kierownik duchowy. Współtworzył Pracownię Terapii i Rozwoju Osobistego SANUS.

Pochodził z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Przez wiele lat pracował w tynieckiej parafii jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Opiekował się także starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiował homiletykę. Był również sekretarzem opactwa oraz pierwszym kantorem konwentu. Prowadził Rekolekcje z Postem według Św. Hildegardy, Warsztaty Relaksacyjne i Antydepresyjne oraz Tynieckie Spotkania Medytacyjne. Człowiek wielkiego serca. Nauczyciel Prawdy i Miłości. Od 2011r. wraz z Joanną Paradowską współprowadził warsztaty rozwojowe - Sanus Per Spiritum (Zdrowy przez Ducha). Mogliśmy go również zobaczyć w „Rozmównicy” w Religia TV, jak i na stronie internetowej „Poważne sprawy, poważne odpowiedzi”, na łamach której przybliżał ludziom tajniki Medytacji Chrześcijańskiej. Zmarł nagle w wieku 56 lat, 27 listopada 2016r.

Superwizja


O. Leon Knabit OSB  - tyniecki „specjalista” od mówienia o rzeczach trudnych, w sposób  prosty i zrozumiały.

Pochodzi z Bielska Podlaskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 grudnia 1953 r. od biskupa Ignacego Świrskiego. W latach 1956–1958 był kapelanem i rektorem Domu Diecezjalnego w pod żywieckiej Pewli Małej. W czasie służby duszpasterskiej jako kapłan diecezjalny został mnichem benedyktyńskim w Tyńcu. Od 1959 do początku lat 90. pracował jako katecheta. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1960, śluby wieczyste tego samego dnia, 3 lata później. Lata 1963–1970 to okres, kiedy urzędował jako proboszcz w parafii w Tyńcu. W 1972 otrzymał absolutorium zaocznych studiów katechetycznych. Od 1979 należy do Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. W latach 1983–1993 był przeorem w archidiecezji poznańskiej w Lubiniu. W 1988 został proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny w Lubiniu (do 1991). W latach 90. XX w. mianowany został przeorem opactwa. W maju 2007 otrzymał nagrodę Laur Krakowa XXI wieku. Jest znany ze swojej otwartości, dobrego kontaktu z młodzieżą i poczucia humoru. Był bliskim znajomym papieża Jana Pawła II. Jest autorem kilku publikacji; pracuje w mediach. Jego książka "Sekrety mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie", napisana wspólnie z o. Joachimem Badeni, wyróżniona została Nagrodą „Krakowska Książka Miesiąca” w styczniu 2008. Prowadził programy w Telewizji Polskiej „Ojciec Leon zaprasza”, „Salomon” oraz „Credo”; był jednym z redaktorów półrocznika „Cenobium”. Obecnie prowadzi program „Ojciec Leon zawodowiec” w kanale Religia.tv. 23 grudnia 2009 „w uznaniu wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 
Współpraca