slide-01

Zespół

Zespół

Cechy Naszego Zespołu: Mądrość Salomona, wytrzymałość maratończyka i cierpliwość Hioba.

 
 

 
Joanna Paradowska - pedagog resocjalizacji, teolog duchowości, terapeuta rodzinny, szkoleniowiec, trener rozwoju potencjału osobistego. Pomysłodawczyni warsztatów terapeutyczno-rozwojowych Sanus Per Spiritum oraz Cognitio Dei Experimentalis, na których łącząc psychologię z duchowością dzieli się z miłością tym, co potrafi robić najlepiej. Założycielka Pracowni Terapii i Rozwoju Osobistego SANUS.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna oraz terapia rodzin). Teolog Duchowości (absolwentka Podyplomowego Studium Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie "Collegium Bobolanum"). Pracą badawczą związana z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt-Ingolstadt oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2001r. prowadzi sesje profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a od 2003r. zajmuje się także działalnością doradczą i szkoleniową. Związana była – jako szkoleniowiec i superwizor – z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Kulach. Swoją misję – współtworzenia świata pełnego radości, miłości i harmonii - spełnia opierając w dużej mierze na własnym doświadczeniu. 

  o. Tomasz M. Tęgowski OFMconv
o. Tomasz M. Tęgowski OFMconv - franciszkanin, teolog, duszpasterz w klasztorze franciszkańskim w Elblągu, poeta, spowiednik, kierownik duchowy, rekolekcjonista, zielarz / fitoterapeuta, dietetyk, klasztorny Master Chef, który niczym pikantna przyprawa, pobudza apetyt na Miłość Bożą. Pomysłodawca i założyciel Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis".

Pochodzi z Iławy. Ukończył VII LO w Toruniu, po czym wstąpił do franciszkanów prowincji gdańskiej. Profesja wieczysta 8 grudnia 2006r. w Gdyni. Seminarium w łódzkich Łagiewnikach. Pracę magisterską z teologii biblijnej (napisaną pod kierunkiem o. Michała Baranowskiego) obronił w 2008r. na UKSW. Święcenia prezbiteratu przyjął 31.05.2008r. w Łodzi - Łagiewnikach. Pierwsze kroki kapłańskie miały miejsce w klasztorze w Koszalinie. Kolejne w Dobrej, Asyżu, Pizie i ponownie w Dobrej. W październiku 2017r. założył Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis". Od 2017r do 2019r. współprowadził  rekolekcje warsztatowe Cognitio Dei Experimentalis ("Moc w słabości się doskonali" oraz "Strumień Ognia")

O. Jan Paweł Konobrodzki OSBŚp. o. Jan Paweł Konobrodzki OSB tyniecki „specjalista” od medytacji chrześcijańskiej, teolog, nauczyciel, rekolekcjonista, kierownik duchowy. Człowiek wielkiego serca. Nauczyciel Prawdy i Miłości. Współtworzył Pracownię Terapii i Rozwoju Osobistego SANUS.

Pochodził z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II, w Lublinie w roku 1987. Przez wiele lat pracował w tynieckiej parafii jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Opiekował się także starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiował homiletykę. Był również sekretarzem opactwa oraz pierwszym kantorem konwentu. Od 2011r. do 2016r. współtworzył i współprowadził warsztaty terapeutyczno-rozwojowe - Sanus Per Spiritum (Zdrowy przez Ducha). Zmarł nagle w wieku 56 lat, 27 listopada 2016r.

Superwizja


O. Leon Knabit OSB  - tyniecki „specjalista” od mówienia o rzeczach trudnych, w sposób  prosty i zrozumiały.

Pochodzi z Bielska Podlaskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 grudnia 1953 r. od biskupa Ignacego Świrskiego. W latach 1956–1958 był kapelanem i rektorem Domu Diecezjalnego w pod żywieckiej Pewli Małej. W czasie służby duszpasterskiej jako kapłan diecezjalny został mnichem benedyktyńskim w Tyńcu. Od 1959 do początku lat 90. pracował jako katecheta. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1960, śluby wieczyste tego samego dnia, 3 lata później. Lata 1963–1970 to okres, kiedy urzędował jako proboszcz w parafii w Tyńcu. W 1972 otrzymał absolutorium zaocznych studiów katechetycznych. Od 1979 należy do Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. W latach 1983–1993 był przeorem w archidiecezji poznańskiej w Lubiniu. W 1988 został proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny w Lubiniu (do 1991). W latach 90. XX w. mianowany został przeorem opactwa. W maju 2007 otrzymał nagrodę Laur Krakowa XXI wieku. Jest znany ze swojej otwartości, dobrego kontaktu z młodzieżą i poczucia humoru. Był bliskim znajomym papieża Jana Pawła II. Jest autorem kilku publikacji; pracuje w mediach. Jego książka "Sekrety mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie", napisana wspólnie z o. Joachimem Badeni, wyróżniona została Nagrodą „Krakowska Książka Miesiąca” w styczniu 2008. Prowadził programy w Telewizji Polskiej „Ojciec Leon zaprasza”, „Salomon” oraz „Credo”; był jednym z redaktorów półrocznika „Cenobium”. Obecnie prowadzi program „Ojciec Leon zawodowiec” w kanale Religia.tv. 23 grudnia 2009 „w uznaniu wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 
Współpraca