slide-01

Zespół

Zespół

Cechy Naszego Zespołu: Mądrość Salomona, wytrzymałość maratończyka i cierpliwość Hioba.

 
 

 
Joanna Paradowska - pedagog resocjalizacji, pedagog specjalny, teolog duchowości, terapeuta rodzinny, terapeuta terapii krótkoterminowych (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - SFA, Krótkoterminowa Terapia Integratywna), socjoterapeuta, mediator rodzinny, szkoleniowiec, videotrener komunikacji -VIT, trener rozwoju potencjału osobistego. Pomysłodawczyni warsztatów terapeutyczno-rozwojowych Sanus Per Spiritum oraz Cognitio Dei Experimentalis, na których łącząc psychologię z duchowością dzieli się z miłością tym, co potrafi robić najlepiej. Propagatorka Duchowości Hezychastycznej oraz opartej na niej Terapii Hezychastycznej. Założycielka Pracowni Terapii i Rozwoju Osobistego SANUS.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika specjalna). Dyplomowany Terapeuta Rodzinny. Socjoterapeuta, Mediator Rodzinny oraz Certyfikowany Trener Trenerów Zastępowania Agresji (TZA-ART). Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Podejścia Integratywnego. Certyfikowany Videotrener Komunikacji - VIT. Teolog Duchowości (absolwentka Podyplomowego Studium Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie "Collegium Bobolanum"). Pracą badawczą związana z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt-Ingolstadt oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2001r. prowadzi sesje profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a od 2003r. zajmuje się także działalnością doradczą i szkoleniową. Wielokrotnie nagradzana przez Biuro Edukacji oraz Wydział Oświaty dla Dzielnicy Ochota za własnego autorstwa, wychowawczo-profilaktyczne programy niwelowania i zapobiegania agresji wśród dzieci i młodzieży. Przez wiele lat prowadziła szkolenia dla CMPPP w Warszawie.  Związana była – jako szkoleniowiec i superwizor – z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Kulach. Swoją misję – współtworzenia świata pełnego radości, miłości i harmonii - spełnia opierając w dużej mierze na własnym doświadczeniu.                                                                                 

o. Tomasz M. Tęgowski OFMconv
o. Andrzej Gos - duszpasterz, kierownik duchowy, rekolekcjonista, spowiednik,  katecheta, nauczyciel, muzyk. Człowiek Wielkiego Serca. Nauczyciel Prawdy i Miłości. Opiekun duchowy i moderator Ruchu Czystych Serc diecezji warszawsko - praskiej. 

Pochodzi z Paprotni (parafia św. Trójcy, Grabów nad Pilicą). W latach 2005 - 2011 odbył formację seminaryjną w Warszawskim Seminarium Duchownym. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został skierowany do parafii św. Józefa w Pruszkowie. W latach 2015 - 2022 był  wikariuszem w parafii św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Warszawie. Od sierpnia 2022r. pełni funkcję wikariusza w parafii ś. Marii Magdaleny w Warszawie. W 2016r. objął opieką duszpasterką Ruch Czystych Serc diecezji warszawsko - praskiej. Od 2020r. współprowadzi rekolekcje warsztatowe Cognitio Dei Experimentalis ("Moc w słabości się doskonali" oraz "Strumień Ognia"), a także Rekolekcje Pustyni - "Droga Ognia".

o. Tomasz M. Tęgowski OFMconv
o. Tomasz M. Tęgowski OFMconv - franciszkanin, teolog, duszpasterz w klasztorze franciszkańskim w Elblągu, poeta, spowiednik, kierownik duchowy, rekolekcjonista, zielarz / fitoterapeuta, dietetyk, klasztorny Master Chef, który niczym pikantna przyprawa, pobudza apetyt na Miłość Bożą. Pomysłodawca i założyciel Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis".

Pochodzi z Iławy. Ukończył VII LO w Toruniu, po czym wstąpił do franciszkanów prowincji gdańskiej. Profesja wieczysta 8 grudnia 2006r. w Gdyni. Seminarium w łódzkich Łagiewnikach. Pracę magisterską z teologii biblijnej (napisaną pod kierunkiem o. Michała Baranowskiego) obronił w 2008r. na UKSW. Święcenia prezbiteratu przyjął 31.05.2008r. w Łodzi - Łagiewnikach. Pierwsze kroki kapłańskie miały miejsce w klasztorze w Koszalinie. Kolejne w Dobrej, Asyżu, Pizie i ponownie w Dobrej. W październiku 2017r. założył Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis". Od 2017r do 2019r. współprowadził  rekolekcje warsztatowe Cognitio Dei Experimentalis ("Moc w słabości się doskonali" oraz "Strumień Ognia")

 
Współpraca