slide-01

Warsztaty

Cognitio Dei Experimentalis

MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI

Zarys tematu: Dominacja, władza, przyjemność, zaszczytne miejsca, nadmierne posiadanie, praca, wpływ na innych, czy też dążenie do poważania i wzbudania podziwu u innych, to tylko niektóre z substytutów miłości, na których człowiek buduje wyidealizowany obraz siebie. Odrzucenie swojego prawdziwego JA, na rzecz JA wyidealizowanego jest początkiem drogi prowadzącej do wewnętrznego rozdarcia, a w konsekwencji do duchowego samozniszczenia. Wyjście z takiego stanu jest mozliwe, a głęboka przemiana, metanoia, często wiedzie przez samotność, załamanie, chorobę, wielkie cierpienie, czasem nawet depresje. Ciężkie próby muszą człowiekiem wstrząsnąć i zrzucić z piedestału, jak św. Pawła na drodze do Damaszku. Dochodząc do kresu samych siebie, jesteśmy wstanie wreszcie zdjąć maskę i zaakceptować to kim jesteśmy naprawdę, a co za tym idzie, Boża Moc będzie mogła rozwijać się w naszych słabościach. Kiedy Dobry Ojciec zaczyna działać w naszych sercach, zaczynamy doświadczać głebokiej przemiany naszego życia we wszystkich jego aspektach.

Cel rekolekcji - rekolekcje warsztatowe dają mozliwość doświadczenia Bożej Mocy w przekraczaniu samych siebie (w swoich ograniczeniach, słabościach, zranieniach, lękach i załamaniach): "WYSTARCZY CI MOJEJ ŁASKI. MOC BOWIEM W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI" 2Kor 12,9

Dla kogo?  - rekolekcje warsztatowe są propozycją dla osób, które: > chcą ruszyć z miejsca i czerpać radość z tego, co przynosi życie... > chcą wyjść spod presji innych ludzi i czerpać radość z życia własnym życiem... > chcą odkryć własną wartość i czerpać radość z kochania siebie... > chcą "rozwinąć skrzydła" i czerpać radość z tego, co przed nimi... > chcą zacząć tworzyć zdrowe relacje z innymi osobami (współmałżonkami, rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi, znajomymi) i czerpać radość z bycia z drugim człowiekiem bez potrzeby dominowania i zbawiania go na siłę... > chcą zdjąć "maskę" i pozwolić by Boża Moc rozwijała się w ich słabościach... > chcą przestać "walić głową w mur" i pozwolić, żeby Pan Bóg zaczął porządkować ich życie... > chcą rozeznać do czego Pan Bóg ich powołuje i czerpac radość z wypełniania Bożej Woli

Rekolekcje warsztatowe odbywają się w grupie do 25 osób. Ważnymi ich elementami są medytacja, adoracja i kontemplacja, praca z ruchem i ciałem (w tym z oddechem) oraz ćwiczenia duchowe praktykowane przez mistyków chrześcijańskich. Czas rekolekcji to 40 godzin intensywnej pracy wrsztatowej, w oprawie muzycznej m.in. muzyki sakralnej i klasycznej. 

UWAGA!!! Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w rekolekcjach warsztatowych jest: ciąża, połóg, poważne urazy fizyczne, stany psychotyczne czy też terapia psychotropowa. W razie wątpliwości wszelkie pytania mogą Państwo kierować na adres kontakt@ptiro-sanus.pl

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego, małego lusterka, luźnego i wygodnego  stroju (spodnie w gumkę), karimaty, dużego ręcznika, notatnika i czegoś do pisania, a także przedmiotu (zabawka, narzędzie, figurka, zdjęcie, obrazek, etc.), ktory dla uczestnika symbolizuje OBFITOŚĆ (jest to warunek konieczny warsztatu!!!). Symbole te będą przestrzenią, z której ostatniego dnia zobimy bardzo dobry użytek. 

Prowadzący: o. Andrzej Gos RCS (Ruch Czystych Serc) i Joanna Paradowska

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach

Termin:  

Rozpoczęcie: godz. 16:00

Zakończenie: godz. 14:00

Koszt warsztatu: 

Koszt pobytu:

Zaliczka:  100zł (bezzwrotna w przypadku rezygnacji 7 dni przed rekolekcjami)

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie telefoniczne (500 004 707) i mailowe: kontakt@ptiro-sanus.pl

Prowadzący zastrzegają sobie prawo do odwołania/zmiany terminu warsztatu z przyczyn losowych bądź nie uzbierania się grupy (minimum 10 osób).                    

*Regulamin Rekolekcji Cognitio Dei Experimentalis

  1. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach psychologicznych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą oraz osobami prowadzącymi warsztat (wszelkie informacje proszę kierować na adres: kontakt@ptiro-sanus.pl )
  2. W czasie każdych zajęć, także psychologicznych, uczestnik ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniach, jeżeli obawia się, że ćwiczenie nie jest dla niego.
  3. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych, a wynikających z aktualnych potrzeb grupy.
  4. Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w warsztacie jest ciąża, połóg, urazy fizyczne, stan psychotyczny, stan neurotyczny oraz terapia psychotropowa, stąd prowadzący warsztat nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższego warunku.
  5. Ze względu na przypadki zatajania przez uczestników swojego stanu zdrowia psychofizycznego przed prowadzącymi warsztat oraz korzystania równolegle – w godzinach nie kolidujących z warsztatami - z innych form oddziaływań psychologicznych, na które prowadzący nie wyrażają zgody, osoby uczestniczące w Warsztatach Cognitio Dei Experymentalis biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno przed warsztatem, w czasie warsztatu jak i pomiędzy nim.
  6. Od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia warsztatu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jak również utrzymywania kontaktów seksualnych pomiędzy uczestnikami.
  7. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do odwołania/zmiany terminu warsztatu z przyczyn losowych bądź nie uzbierania się grupy (minimum 10 osób)

      STRUMIEŃ OGNIA 

 

Zarys tematu: Strumień Ognia, który będzie towarzyszył nam podczas rekolekcji, jest strumieniem Bożej Miłości - Miłości Miłosiernej, która zstępując do głębi naszych serc, obmywa i oczyszcza (bo jest wodą) oraz wypala i pochłania (bo jest ogniem) wszystkie nasze niedoskonałości. Kiedy Bóg zbliża się do serca człowieka, pragnie tylko jednego - przemienić nas w siebie, tak jak zrobił to ze św. Pawłem - "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (G 2,20). To przemienienie nas zawsze odbywa się na drodze ogołocenia i rozbicia struktur naszego "fałszywego JA". Na tej drodze dochodzimy do takiego ekstremum, do takiego unicestwienia, w którym możemy zrobić juz tylko jedno: zaprzestać walki i wreszcie ZAUFAĆ BOGU. Z punktu widzenia "fałszywego JA" poddanie się jest równoznaczne ze śmiercią. Innymi słowy, gdy poddajemy się Duchowi, to "fałszywe JA" w nas umiera, a wtedy z pustymi rękoma, z sercami otwartymi i przebitymi, jak Jezus na Krzyżu, na dnie naszej niemocy zaczynamy doświadczać potężnej Łaski Boga i Jego Miłości. Zmęczeni naszą pracą, wyniszczeni i poranieni, z wyczerpanymi pomysłami na samodzielne ulepszanie siebie samych, stajemy się jak dzieci podatne na zranienia, a przez to stajemy się ubogimi w duchu. Dopiero teraz wraz ze św. Pawłem możemy rozpoznać, czym tak naprawdę jest Łaska Boga, która w naszej słabości osiąga pełnię.

Cel rekolekcji: Na rekolekcjach warsztatowych wyłączymy umysł, a otworzymy drzwi naszego serca, pozwalając by wpłynął w nie strumień Bożej Miłości, który nawadniając jałową ziemię serca, uczyni ją urodzajną: "PRZYSZEDŁEM OGIEŃ RZUCIĆ NA ZIEMIĘ I JAKŻE PRAGNĘ, AŻEBY JUŻ ZAPŁONĄŁ" (ŁK 12,49) 

Dla kogo?: Na rekolekcjach warsztatowych będziemy kontynuować rozwój procesów rozpoczętych na wcześniejszych częściach. W ramach rekolekcji dotkniemy między innymi takich uczuć jak lęk, smutek, złość, gniew, rozpacz, zwracając szczególną uwagę na to, jak odzwierciedlają się one w naszym ciele i jakie ma to przełożenie na nasze życie. Schodząc do głebi serca, miejsca, w którym syn człowieczy sotyka się z Synem Bożym, doświadczymy jedności Animusa z Animą (męskości z kobiecością). W kontekście naszego "fałszywego JA" (cienia naszej osobowości) przyjrzymy się naszemu systemowi rodzinnemu (łącznie z osobami, które wpuściliśmy w naszą sferę intymną). Dotkniemy kwestii dezaprobaty rodzicielskiej, jako głównej przyczynie lęku i negatywnych zaprogramowań. Zanurzymy się także w doświadczeniu śmierci, po to, aby zacząć żyć autentycznie. Odbędziemy długą podróż z głowy do serca, a następnie z serca do głowy - aby nasze myśli, słowa i czyny stały się lekarstwem dla innych ludzi.

Warsztaty rekolekcyjne odbywają się w grupie do 25 osób. Ważnymi ich elementami są medytacja, adoracja i kontemplacja, praca z ruchem i ciałem (w tym z oddechem) oraz ćwiczenia duchowe praktykowane przez mistyków chrześcijańskich. A wszystko to w oprawie muzycznej m.in. muzyki sakralnej i klasycznej. 

UWAGA!!! Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w warsztach rekolekcyjnych jest: ciąża, połóg, poważne urazy fizyczne, stany psychotyczne czy też terapia psychotropowa. W razie wątpliwości wszelkie pytania mogą Państwo kierować na adres kontakt@ptiro-sanus.pl

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego, Brewiarza, luźnego i wygodnego  stroju, karimaty, dużego ręcznika, notatnika i czegoś do pisania, a także przedmiotu (zabawka, narzędzie, figurka, zdjęcie, obrazek, etc.), ktory dla uczestnika symbolizuje OBFITOŚĆ (jest to warunek konieczny warsztatu!!!). Symbole te będą przestrzenią, z której ostatniego dnia zrobimy bardzo dobry użytek. 

Prowadzący: o. Andrzej Gos RCS (Ruch Czystych Serc) i Joanna Paradowska

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach koło Warszawy

Termin: 

Rozpoczęcie: godz. 16:00

Zakończenie: godz. 14:00

Koszt warsztatu: 

Koszt pobytu: 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie telefoniczne (500 004 707) i mailowe: kontakt@ptiro-sanus.pl

Prowadzący zastrzegają sobie prawo do odwołania/zmiany terminu warsztatu z przyczyn losowych bądź nie uzbierania się grupy (minimum 10 osób).                    

Hezychastyczna Metoda Uzdrawiania Człowieka

Zarys tematu: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają" (Mt 9,12). Sprawą absorbującą każdego człowieka, jest szeroko pojmowane zdrowie. Niestety współczesna medycyna i psychoterapia nie dysponują lekarstwami, gwarantującymi uzdrowienie człowieka we wszystkich jego sferach. Co więcej większość chorób fizycznych i psychicznych ma swoje źródło w sferze duchowej, której nie leczą środki farmakologiczne. Ograniczenia tradycyjnej medycyny i psychoterapii mobilizują człowieka do poszukiwań holistycznych metod uzdrawiania. I tu z pomocą przychodzi chrześcijaństwo, które zdrowie człowieka odnosi do trzech strukturalnych elementów: do ciała, duszy i ducha. Świadomość uzdrawiającej roli chrześcijaństwa, potwierdzonej w Biblii, dziełach Ojców Kościoła i mistyków, przyczyniła się do rozwoju szkół duchowości, wewnątrz których wypracowano pomocne w leczeniu człowieka praktyki ascetyczne, będące doskonałą alternatywą dla różnego rodzaju praktyk pochodzących z Dalekiego Wschodu. Mocną propozycją uzdrawiania człowieka we wszystkich jego wymiarach jest wypływająca z duchowości wschodniego chrześcijaństwa i podejmowana przez Ojców filokalicznych - metoda hezychastyczna (hesychia - gr. wyciszenie wewnętrzne). Ta mistyczna metoda stanowi konkretne narzędzie w procesie osiągania i podtrzymywania zdrowia, co urzeczywistnia się poprzez doświadczenie bliskości miłującego Boga oraz obecność Ducha Świętego. Od strony technicznej, w hezychastycznej metodzie uzdrawiania istotną rolę odgrywa postawa ciała, kontrola oddechu, intensywność oraz stopień koncentracji umysłu na Bogu. Od strony praktycznej niezmiernie ważna jest uzdrawiająca modlitwa psalmami oraz modlitwa Jezusowa. Chociaż poszczególne elementy metody hezychastycznej są ze sobą nierozerwalne, to niemniej na początkowym etapie tej drogi przemiany należy skoncentrować się na poszczególnych elementach strukturalnych metody. Oczywiście w miarę postępującego procesu uzdrowienia dokona się coraz większa interioryzacja wszelkich praktyk zewnętrznych. Obydwa spojrzenia na chorobę tj. medyczno-terapeutyczne oraz transcendentne (choroba jako wynik długotrwałych obciążeń duchowych), nie są sobie przeciwstawne, ale są komplementarne i wspólnie służą człowiekowi. Warsztat Tchnienie Wiatru będący syntezą metod medyczno-terpeutycznych i metody hezychastycznej, jest tego dobrym przykładem.

      TCHNIENIE WIATRU

 

Zarys tematu: Warsztat Tchnienie Wiatru łącząc ze sobą mistyczną metodę hezychastyczną z metodami stosowanymi we współczesnej medycynie i psychoterapii, poświęcony jest przywracaniu naturalnego, fizjologicznego oddechu (tzw. oddechu Buteyki), na bazie prostych i przyjemnych ćwiczeń oddechowych, wkomponowanych w pracę z ciałem, medytację chrześcijańską, psalmodię i modlitwę Jezusową. Dlaczego prawidłowe oddychanie jest tak bardzo ważne? Otóż nadmierne oddychanie powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, a tym samym zwiększa pobudzenie komórek mózgowych. Ponad to nieprawidłowy, nadmierny sposób oddychania jest pierwszą przyczyną około 150 chorób przewlekłych. Zmieniając swój oddech możemy poprawić swoją wydolność oddechową, dotlenić tkanki, wzmocnić system odpornościowy, uregulować metabolizm oraz kontrolować m.in. astmę, alergię, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, cukrzycę, stres, ataki histerii i paniki, stany lękowe, choroby układu oddechowego i układu krążenia, tachykardię, nocne chrapanie, nadmierną męczliwość, ospałość, apatię, depresję, zaburzenia życia seksualnego oraz skutecznie poradzić sobie ze stresm, zatroskaniem i gonitwą myśli. Warsztat Tchnienie Wiatru łącząc ze sobą metodę buteyki z mistyczną metodą hezychastyczną przy jednoczesnym otwarciu się na zbawiające działanie Boga , pokazuje, że możliwe jest uzdrowienie człowieka we wszystkich jego wymiarach.

Warsztat przebiega w siedmiu blokach tematycznych, w ramach których wykonywanych jest do 5 ćwiczeń:
1.    Znajdź dostęp do samego siebie
2.    Chroń swoje zdrowie
3.    Wzmocnij swoje postrzeganie
4.    Wzmocnij swoją osobowość
5.    Pogłębiaj swoją duchowość
6.    Rozwijaj zdolność działania
7.    Popraw swoje relacje z innymi


Adresaci: Warsztat Tchnienie Wiatru skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą przywrócić harmonię we własnym organizmie,  zwiększyć swoją witalność i żywotność oraz doświadczyć bliskości miłującego Boga

Prowadzący: Joanna Paradowska

Termin: 

Miejsce: 

Koszt warsztatu:
 

Koszt pobytu: 

Rozpoczęcie: 

Zakończenie:
 

Kontakt: 

testowy link do mp3

REKOLEKCJE PUSTYNI: DROGA OGNIA

 

Zarys tematu: "Dlatego oto JA zwabię ją i wyprowadzę na PUSTYNIĘ, by przemówić do jej serca..." (Oz 2,16). Słowa te są zaproszeniem na SPOTKANIE, skierowanym tylko do Ciebie. Bóg chce Cię wyprowadzić na PUSTYNIĘ, aby mówić tam do Twojego serca. Pustynia w Biblii ma zasadniczo dwa znaczenia. W pierwszym, Pustynia oznacza miejsce odosobnione, w którym można doświadczyć intymności, bliskości i indywidualnego spotkania z Bogiem. Mistrz Eckhart nauczał: "Jeśli chcesz usłyszeć głos Mistrza Jezusa, musisz wyciszyć wszystkie pozostałe głosy". Temu służy Pustynia. Byciu sam na sam, z Tym, który chce do nie mówić, być tylko dla mnie i chce obdarzać mnie Swoją obecnością. ,W drugim znaczeniu Pustynia jest czasem próby i kuszenia, a także miejscem osobistej walki i zmagań - ze światem, z szatanem i  z samym sobą. Bóg wyprowadza na Pustynię, aby skonfrontować mnie z moimi słabościami, zranieniami, lękami, poczuciem winy i wstydu. Poddając próbom pozwala, by pustynia wypaliła moje niedoskonałości, a tym samym wzmocniła mnie i przemieniła moje serce, podzielone między światem pragnień, a światem oczekiwań. Tak, jak w Biblii doświadczenie Pustyni stanowi preludium do czegoś znacznie większego, często do nowej misji, tak Rekolekcje Pustyni mogą stać się wstępem do nowego etapu w życiu, a może nawet nowego życia. 

Cel rekolekcji: Rekolekcje Pustyni "Droga Ognia" są zaproszeniem do wejścia na drogę wewnętrznej przemiany. Na tej drodze towarzyszyć będzie historia proroka Eliasza i "Ognie", przez które przeprowadzał go Bóg ku wewnetrznej wolności i misji, którą mu powierzył. Za drogowskaz posłuży mądrość Ojców Pustyni i stopnie milczenia Maryi. 


UWAGA!!! Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą podręcznego plecaka, Pisma Świętego, Brewiarza, różańca, luźnego i wygodnego  stroju, karimaty, parasolki, notatnika i czegoś do pisania, butelki wody, kurki przeciwdeszczowej, obrazka (może być z Pierwszej Komunii Świętej, ewentualnie Ikona, etc.) z wizerunkiem Chrystusa. Można również zabrać mały namiot plażowy.

Prowadzący: o. Andrzej Gos RCS (Ruch Czystych Serc) i Joanna Paradowska

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach

Termin:  07.07 - 13.07.2024r.

Rozpoczęcie: godz. 16:00

Zakończenie: godz. 14:00

Koszt rekolekcji: 1350zł (rekolekcje + zakwaterowanie + wyżywienie)

Zadatek:  350zł (bezzwrotny w przypadku rezygnacji po 20 czerwca 2023r.) płatny po uprzednim zapisie i otrzymaniu informacji zwrotnej o miejscu na liście. Pozostała kwota płatna do 20 czerwca 2024r.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie telefoniczne (500 004 707) i mailowe: kontakt@ptiro-sanus.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy: 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia  Terapii I Rozwoju Osobistego SANUS Joanna Paradowska z siedzibą w Pruszkowie ul. B. Prusa 35a/175 , NIP: 5262720749, REGON: 365235068, adres email: kontakt@ptiro-sanus.pl, strona internetowa: www.ptiro-sanus.pl,

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przeprowadzenia rekolekcji warsztatowych.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi – przeprowadzenia rekolekcji warsztatowych (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia) oraz obowiązki prawne związane z ich rozliczeniem np. związane z obsługą księgowo-finansową.

Komu będą ujawniane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe mogą być ujawniane:
1) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
5 lat od dokonania wpłaty zgodnie z zasadami rachunkowości.

Jakie przysługują Ci prawa?
Rozporządzenie przyznaje Ci następujące prawa:
1) Prawo dostępu do treści swoich danych.
2) Prawo żądania ich sprostowania.
3) Prawo żądania ich usunięcia.
4) Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz?
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli Pracownia Terapii i Rozwoju Osobistego SANUS  ma otrzymać wpłatę na rzecz rekolekcji warsztatowych. Bez podania danych osobowych wpłata nie będzie mogła być zrealizowana.

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, zgodnie z art. 22 rozporządzenia.