slide-01

Warsztaty

Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeżeli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami. I narażamy się na to, ze Bóg przywoła nas do porządku”.
Paulo Coelho

Warsztaty to zajęcia trwające z reguły kilka dni, dające możliwość (w bezpiecznej przestrzeni), zgłębienia a następnie znalezienia ukrytego potencjału w zagadnieniach, które nas intrygują. Efektem pracy warsztatowej jest rozwinięcie świadomości siebie oraz poszerzenie własnego funkcjonowania w wybranych aspektach życia. Najważniejszą częścią warsztatów jest praca uczestników nad własnymi doświadczeniami (ćwiczenia wykonywane w parach lub przez całą grupę) i wspólna dyskusja nad dokonanymi odkryciami.

 
Grupowe Warsztaty Rozwojowe - Sanus Per Spiritum/Zdrowy Przez Ducha
 
                 MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI 

Dominacja, władza, przyjemność, zaszczytne miejsca, posiadanie, praca, wpływ na innych, czy też poważanie, to tylko niektóre z substytutów miłości, na których człowiek buduje wyidealizowany obraz siebie. Odrzucenie swojego prawdziwego JA, na rzecz JA wyidealizowanego jest początkiem drogi prowadzącej do wewnetrznego rozdarcia, a w konsekwencji do duchowego samozniszczenia. Wyjście z takiego stanu jest mozliwe, a głęboka przemiana, metanoia, często wiedzie przez samotność, załamanie, chorobę, wielkie cierpienie, czasem nawet depresje. Ciężkie próby muszą człowiekiem wstrząsnąć i zrzucić z piedestału, jak św. Pawła na drodze do Damaszku. Dochodząc do kresu samych siebie, jesteśmy wstanie wreszcie zdjąć maskę i zaakceptować to kim jesteśmy naprawdę, a co za tym idzie, Boża Moc będzie mogla rozwijać sięw naszych słabościach. Kiedy Dobry Ojciec zaczyna działać w naszych sercach, zaczynamy doświadczać głebokiej przemiany naszego życia we wszystkich jego aspektach.

Cel rekolekcji - warsztaty rekolekcyjne dają mozliwość doświadczenia Bożej Mocy w przekraczaniu samych siebie (w swoich ograniczeniach, słabosciach i zranieniach): "WYSTARCZY CI MOJEJ ŁASKI. MOC BOWIEM W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI" 2Kor 12,9

Dla kogo?  - warsztaty rekolekcyjne są propozycją dla osób, które: > chcą ruszyć z miejsca i czerpać radość z tego, co przed nimi... > chcą wyjść spod presji innych ludzi i czerpać radość z realizowania swoich pragnień... > chcą odkryć własną wartość i czerpać radość z kochania siebie... > chcą "rozwinąć skrzydła" i czerpać radość z życia... > chcą zacząć tworzyć zdrowe relacje z innymi osobami i czerpać radość z bycia z drugim człowiekiem bez potrzeby dominowania i zbawiania go na siłę... > chcą zdjąć "maskę" i pozwolić by Boża Moc rozwijała się w ich słabościach... > chcą rozeznać do czego Pan Bóg ich powołuje i czerpac radość z wypełniania Bożej Woli

Warsztaty rekolekcyjne odbywają się w grupie do 18 osób. Ważnymi ich elementami są medytacja, adoracja i kontemplacja, praca z ruchem i ciałem (w tym z oddechem) oraz ćwiczenia duchowe praktykowane przez mistyków chrześcijańskich. A wszystko to w oprawie muzycznej m.in. muzyki sakralnej i klasycznej. 

UWAGA!!! Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w warsztach rekolekcyjnych jest: ciąża, połóg, poważne urazy fizyczne, stany psychotyczne czy też terapia psychotropowa. W razie wątpliwości wszelkie pytania mogą Państwo kierować na adres kontakt@ptiro-sanus.pl

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego, małego lusterka, luźnego i wygodnego  stroju, karimaty, dużego ręcznika, notatnika i czegoś do pisania, a także przedmiotu (zabawka, narzędzie, figurka, zdjęcie, obrazek, etc.), ktory dla uczestnika symbolizuje OBFITOŚĆ (jest to warunek konieczny warsztatu!!!). Symbole te będą przestrzenią, z której ostatniego dnia zobimy bardzo dobry użytek. 

Prowadzący: Joanna Paradowska i o. Tomasz Tęgowski OFMCov

Miejsce: Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego, Gdańsk

Termin: 07-11.07.2019r

Rozpoczęcie: 07.07.2019r. godz. 18:00

Zakończenie: 11.07.2019r. godz. 14:00

Koszt warsztatu: 250zł (płatne w dniu rozpoczęcia u prowadzącej)

Koszt pobytu: w zaleznosci od pokoju (od 300 do 700zł), 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie telefoniczne (500 004 707) i mailowe: kontakt@ptiro-sanus.pl a następnie o wpłaty na:

Prowadzący zastrzegają sobie prawo do odwołania/zmiany terminu warsztatu z przyczyn losowych bądź nie uzbierania się grupy (minimum 10 osób).                    

*Regulamin Warsztatów Rozwoju Osobistego Sanus per Spiritum

  1. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach psychologicznych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą oraz osobami prowadzącymi warsztat (wszelkie informacje proszę kierować na adres: kontakt@ptiro-sanus.pl )
  2. W czasie każdych zajęć, także psychologicznych, uczestnik ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniach, jeżeli obawia się, że ćwiczenie nie jest dla niego.
  3. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych, a wynikających z aktualnych potrzeb grupy.
  4. Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w warsztacie jest ciąża, połóg, urazy fizyczne, stan psychotyczny, stan neurotyczny oraz terapia psychotropowa, stąd prowadzący warsztat nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższego warunku.
  5. Ze względu na przypadki zatajania przez uczestników swojego stanu zdrowia psychofizycznego przed prowadzącymi warsztat oraz korzystania równolegle – w godzinach nie kolidujących z warsztatami - z innych form oddziaływań psychologicznych, na które prowadzący nie wyrażają zgody, osoby uczestniczące w Warsztacie Rozwoju Osobistego Sanus per Spiritum biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno przed warsztatem, w czasie warsztatu jak i pomiędzy nim.
  6. Od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia warsztatu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jak również utrzymywania kontaktów seksualnych pomiędzy uczestnikami.
  7. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do odwołania/zmiany terminu warsztatu z przyczyn losowych bądź nie uzbierania się grupy (minimum 10 osób)

Hezychastyczna Metoda Uzdrawiania Człowieka

Zarys tematu: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają" (Mt 9,12). Sprawą absorbującą każdego człowieka, jest szeroko pojmowane zdrowie. Niestety współczesna medycyna i psychoterapia nie dysponują lekarstwami, gwarantującymi uzdrowienie człowieka we wszystkich jego sferach. Co więcej większość chorób fizycznych i psychicznych ma swoje źródło w sferze duchowej, której nie leczą środki farmakologiczne. Ograniczenia tradycyjnej medycyny i psychoterapii mobilizują człowieka do poszukiwań holistycznych metod uzdrawiania. I tu z pomocą przychodzi chrześcijaństwo, które zdrowie człowieka odnosi do trzech strukturalnych elementów: do ciała, duszy i ducha. Świadomość uzdrawiającej roli chrześcijaństwa, potwierdzonej w Biblii, dziełach Ojców Kościoła i mistyków, przyczyniła się do rozwoju szkół duchowości, wewnątrz których wypracowano pomocne w leczeniu człowieka praktyki ascetyczne, będące doskonałą alternatywą dla różnego rodzaju praktyk pochodzących z Dalekiego Wschodu. Mocną propozycją uzdrawiania człowieka we wszystkich jego wymiarach jest wypływająca z duchowości wschodniego chrześcijaństwa i podejmowana przez Ojców filokalicznych - metoda hezychastyczna (hesychia - gr. wyciszenie wewnętrzne). Ta mistyczna metoda stanowi konkretne narzędzie w procesie osiągania i podtrzymywania zdrowia, co urzeczywistnia się poprzez doświadczenie bliskości miłującego Boga oraz obecność Ducha Świętego. Od strony technicznej, w hezychastycznej metodzie uzdrawiania istotną rolę odgrywa postawa ciała, kontrola oddechu, intensywność oraz stopień koncentracji umysłu na Bogu. Od strony praktycznej niezmiernie ważna jest uzdrawiająca modlitwa psalmami oraz modlitwa Jezusowa. Chociaż poszczególne elementy metody hezychastycznej są ze sobą nierozerwalne, to niemniej na początkowym etapie tej drogi przemiany należy skoncentrować się na poszczególnych elementach strukturalnych metody. Oczywiście w miarę postępującego procesu uzdrowienia dokona się coraz większa interioryzacja wszelkich praktyk zewnętrznych. Obydwa spojrzenia na chorobę tj. medyczno-terapeutyczne oraz transcendentne (choroba jako wynik długotrwałych obciążeń duchowych), nie są sobie przeciwstawne, ale są komplementarne i wspólnie służą człowiekowi. Warsztat Tchnienie Wiatru oraz Strumień Ognia, będące syntezą metod medyczno-terpeutycznych i metody hezychastycznej, są tego dobrym przykładem.

HMU etap1 - Tchnienie Wiatru 

 

Zarys tematu: Warsztat Tchnienie Wiatru, jest pierwszym etapem (z dwóch) Hezychastycznej Metodyy Uzdrawiania Człowieka. Łącząc ze sobą mistyczną metodę hezychastyczną z metodami stosowanymi we współczesnej medycynie i psychoterapii, poświęcony jest przywracaniu naturalnego, fizjologicznego oddechu (tzw. oddechu Buteyki), na bazie prostych i przyjemnych ćwiczeń oddechowych, wkomponowanych w pracę z ciałem, medytację chrześcijańską, psalmodię i modlitwę Jezusową. Dlaczego prawidłowe oddychanie jest tak bardzo ważne? Otóż nadmierne oddychanie powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, a tym samym zwiększa pobudzenie komórek mózgowych. Ponad to nieprawidłowy, nadmierny sposób oddychania jest pierwszą przyczyną około 150 chorób przewlekłych. Zmieniając swój oddech możemy poprawić swoją wydolność oddechową, dotlenić tkanki, wzmocnić system odpornościowy, uregulować metabolizm oraz kontrolować m.in. astmę, alergię, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, cukrzycę, stres, ataki histerii i paniki, stany lękowe, choroby układu oddechowego i układu krążenia, tachykardię, nocne chrapanie, nadmierną męczliwość, ospałość, apatię, depresję, zaburzenia życia seksualnego oraz skutecznie poradzić sobie ze stresm, zatroskaniem i gonitwą myśli. Warsztat Tchnienie Wiatru łącząc ze sobą metodę buteyki z mistyczną metodą hezychastyczną przy jednoczesnym otwarciu się na zbawiające działanie Boga , pokazuje, że możliwe jest uzdrowienie człowieka we wszystkich jego wymiarach.

Warsztat przebiega w siedmiu blokach tematycznych, w ramach których wykonywanych jest do 5 ćwiczeń:
1.    Znajdź dostęp do samego siebie
2.    Chroń swoje zdrowie
3.    Wzmocnij swoje postrzeganie
4.    Wzmocnij swoją osobowość
5.    Pogłębiaj swoją duchowość
6.    Rozwijaj zdolność działania
7.    Popraw swoje relacje z innymi

Adresaci: Warsztat Tchnienie Wiatru skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą przywrócić harmonię we własnym organizmie,  zwiększyć swoją witalność i żywotność oraz doświadczyć bliskości miłującego Boga

Prowadzący: Joanna Paradowska, o. Tomasz Tęgowski OFMconv

Termin: 

Miejsce: 

Koszt warsztatu: 

Koszt pobytu: 

Rozpoczęcie: 

Zakończenie:  

Kontakt: 

 

HMU etap2 - Strumień Ognia

Zarys tematu: Warsztat Strumień Ognia...

Spotkania Medytacyjno-Kontemplacyje

To drzewo, na którym zostały ukrzyżowane członki, stało się równocześnie katedrą, z której Chrystus naucza."
Św. Augustyn.

Spotkania Medytacyjno-Kontemplacyjne, mają na celu odnowę czy też pogłębienie własnej duchowości. Prowadzone są przez o. Michała Deję ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu. Odbywają się raz w miesiącu, w weekend.

testowy link do mp3

Mentoring

„Aby odnaleźć skarb w życiu, potrzebujesz dobrej mapy oraz zestawu doskonałych narzędzi. Bez tego najwyżej wykopiesz fajans.”
Ross Jeffries

Mentoring to partnerska relacja między mentorem a klientem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału klienta. Polega głównie na tym, by klient, poprzez regularne rozmowy z mentorem, zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji.